ADR přepravy

Posted by geczko
Category:

Jsme schopni zajistit přepravu nebezpečného zboží dle předpisů pro ADR. Nebezpečné zboží smí být přepravováno pouze v souladu dle dohody ADR a veškeré podmínky musejí být striktně dodrženy. Nedílnou součástí je také zkušenost vyškolených řidičů pro přepravu nebezpečných věcí.